NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op ,,'ocnsdag, den 19Decenber1928 Tegenwoordig de heeren: r G.»D.ek.eth..Burgeae e 31er ...T.Snfl.gnd.ijk....e.n...A....T.«.C..«.Ka.en&.er.s..» vr.e.t houder s J..G.A.Batenburg.* Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummer^ /AALtot snvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 886