s e- "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I4M- Voorzitter deelt mede, dat van den Directeur van Openbare Verken onder dagteekening van l[j dezer Doss. Ho. 95/9^ antwoord is ont vangen op het schrijven van het College dd. 8 Augustus 1927, 4e Afd.Ho.ll-l-13 en het daarop volgend schrijven van 4 April 1928 ïïo.11-1-22 inzake verantwoording vafl kosten wegens uitbreidingen der waterlei-| dingen. De Directeur heeft in zijn rappor uitgewerkt de verantwoording der kosten verbonden aan de uitbreidingen Heuvelweg en Hoorderweg. Ha ontvangst van het rapport is ter secretarie het antwoord aan de Ged. Staten ontworpen (vastgelegd in het schrijven d 19 Dec.1928, 4e Afd.Ho.1-1—79bop hun schrijven dd. 21 April 1928, 3e Afd.Ho. 1054. Het ontwerp schrijven wordt in de vergadering voorgelezen. <y D C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 887