fevj c. tr (j 1 -n <pr BESLISSING. /it B-u* - Jv A-v». iL&m ^a}- ui' y x8. .y Zfv» jj). cl C^L-fV Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Ar~X.(\J^ /V—t'-fV Ax414vK) /Cl^(xiT -L^-ciLm^ cXyt~ £X^ (K^-^ U) cX-t/T ,-0 -U-t-u. e\JL*-^ Ut-t^t"- X-utx^^twete. -e^p-woy irrwCiTr^vti| r^j» a_^»-XL oG-C- t -4-m^-; _s^ jlj -ve_ .^K^rvt^ wi^frL' -X^-w s^inA -ub w^rvv^ ^v^v^Le. X-vvfc^ 0u^»-«'-vL*^i7fciXj ^X-vo_ eGu/ez^uC .c-vn/m» a-w eLu—d^ -Xv-weZ/t'aL- '^Xtr^T? cG_ X^vvL-i, Xt -XX-oX-d^-t-ixe-v^ '^*~Lf^Nj2'vLtrLsi _^uv-n_4A ^-{xxErf-c -X-C cLl£j^ ^&-C. cXa. -Xl-C-^/i.-v-GL-I-X-i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. f IJ-/- ^z'V' J--/ /2 4n> JZ- l& A-/ ^LeC^VK^, xV- ix-1- i. |Z v^/" X -<5-t4-6-v:L pCtx-j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 88