NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. p van de der op .Donder dag, den 20..December1928 Tegenwoordig de heeren: ..Mr..«.G.».D.e.ls.e.t.h.»...Burgemeester. A.».EndeM.ij.k....e.n...A...J.«.Q.J«.KQ.e.nd.e.r.a..»....y/.e..t.hö.u.d.er.s... SecretarisJ., G.,.A .♦Ba t enburg., Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den t-i.19ZJ!..... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JJ/XZ.tot en met /f ijvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 890