NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Vrij dag, den 21 December192 8. Tegenwoordig de heeren: ..Hr.»G ..DekethBurgemeester ...A„Ei3;d.e.ndi.jlc....en...A».J.».G...Ilo.iie-ders-,wethouders SecretarisJ G»A8.a.t a Tour g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den \9Ad}... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JJ/J. tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester, V/S T~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 894