NofC NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders i r van de der op ïr.ijdag, den 2.8...A).aaemb.er... 192 8 Tegenwoordig de heeren: Gr.*Cr.».o2.elc.e.tJa.».. J3urgeme.e.s.t.er .A.«T.xid.endicj.k....en....A...J'.*.C.»JlQ.en(iex.s.t...wethouders.. SecretarisG.A..3n.tenb.urg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2.1.A)-e.c^. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J.R.k.Ö.. tot en met J/i.AA.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig. De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 898