BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J? "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. voor Verificatie en Adviezen zich met dit onderzoek kan belasten, reden waarom hij zijne meening heden spontaan in de verga dering uitspreekt. 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 909