NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoV/ van de der op Zat erdag, den 29.Je.c amber des avonds 7 uur, 192 8 Tegenwoordig de heeren: Kr...(i.Deka.thBur.gerieester k.«End.end.i.j.k....en....l*J....C.».Ko.end.er.s.,wethouder». SecretarisJ.G.A...Batenburg.. Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den Z-cP ~\j-c 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummer^ tot envan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 912