f Il£ e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IH^ 7 Voorzitter KORTE INHOUD. stelt aan de orde het nemen van een be slissing omtrent het voorloopig doen op halen van de asch en vuilnis na 1 Januari a.s. in verband met het voorstel van Bur. gemeester en Vethouiers aan den Raad om te besluiten tot een gemeentelijken op haaldienst (zie ontwerp begrooting 1929) [Besloten en G.Tarn 1923 bel vuiIni s voor den zelfde ti 1928, aa vergoed! [het opha ten. De Secr< ander m« regelen. 3 G CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 913