BESLISSING. Sesloten wordt aan G.Meerding ts Soest en G.Tammer te Soesterberg,beidenjoor top 3 Toelast met het ophalen van asch ~n vuilnis,te vragen of zij "bereid, zijn voor den tijd van 3 maanden onder 7 elfde voorwaarden als geldende voor aangevuld met eene regeling van vergoeding van meerdere aansluitingen het ophalen van de vuilnis voort te ^Secretaris wordt gemachtigd een en ander met de ophalers te hespreken en te regelen aanmerkingen. 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <3^ X- I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 914