T) Itck. lXb,e^»-/Cr/L^1 xr q Tl 0 1/ xv- x - x V BESLISSING. x -Ui j JLjlsC -v«y. I/& ■vT. 1 /- -Lir <3^ i. v. h -/ - z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. n -e yi-i. ahsJLli^i, *)jj ,V£'\ - \s\\ "C •gT /Vu-o~ sVV-4s\Jh. 1Z jt (/Gl-v oCjG ^Wv<i /v-C^V^ ~4. ^tX-C^Vvv txH V-tnA. - g-<H. /L-t/rsxaJU-^ l^y* _e-TxTT o^/1- t^X^JlAi/' X*- <T- wu4 (/T«-. ^V*vC /VV1 V- -Irf-V «- (AA\s^/W£s~y\'t-v** x-a_X 4^X—cLtc^ ^t^v-w- cGT- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. y aJcLuZu^ 1' 1 - Z- ƒ5" *vrt-i-dScv"</C - ■A. ^vc^^cv-d. vAI i - i- i. ft-jJ-nX^yectw^, ct^cLteXt-c^ li' I- l- X (3^ .'Cezf>*^v c/ AANMERKINGEN. /VVv\X^-iry>A^ S+i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 92