N - T r?^' d s s bj. Ht. U <X <TWvc c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. zL^a^yL -vLÜ^UZh "G.T >C-tr^" 7)^ cy ^COeJZX' /-V-vVL, cA-^A v-<-^ z^cj L-^| x^ Ft-Ttr ^/Lc-LG J - ■'LvOi-^ cL, -Asv\ <U 3 CT> "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. --trvw -oL^-W <N—<^v Tci. ix 5*-i- K> I -Ctv- K^VxUdUi^v- ^i-^V—\j{X—ibC <^- <s~Us\^ jrvu X^Vv. cO-v "X^oC^. 'wca-Ax^. btc o-c^r 1 A-«X" öptZV-CC'iL^J 0^-VOA cX-C C*~Xv*~ cX-C 'TMF'V, - ,/i-i/^l. ^C4*-Ct^fc «p2^-> e^-t^dzT x^hx* cx—^ gCc ^Wl tCx-v^r /v-vu-tn^ (vC-oXx--i^ _^v-v, 'zl^ 0-C^cl tLft: l/-^ JX ^-ïv AS\**S\~ ^WaJc- -^x-v-c ye-^6v«-«-». (vLjlXJ -*. VK^eyl C-Cc Ia-O-v-v --5^-iZVV^ CL i>-v— (J^A. CO. 3 CLaJC /V~</\%S^AsWUs* /i^u- cU. oUft^T (jU_ ->FiTZL*^ ^kWT_^-L*. .'/S-t-urO^ tT^^o-U--UC »L(^v% T(J. t/- (JxÊ. C. T. ^-VtX-vA, L U/^Tu^/DV i /Ws^ Ax (^Li iGxx V(tj cU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 93