'V" n -<T; |up. Jf - XJ^r -ÉLt^T Gtr 2- CUXJ, XcX- l BESLISSING. L 4~ J~~3 -3 \Ji uP-XC-l- -XX.lO^u^p. Jtk-Z ntc^JLu, ^cLc eLcJX I -^C^VO^J nr^ -C /v-d^v - U-w Uv4a, ^wwJ~L A, UW^vX' nnuL^ 7Wr oX-<-w- -vt-C-LL^ e^-«- _^»-€. cL^~c£. cL*_ ^LiTA^v-^ ^XA - &-*</'"XX. -X- X)-"6H3 Xe GA^-A. ytvi^ yty^ 2kI ""Dxc. L^ %<5 </a-woCm_ c^xt-c-G^G. jj '^/~^/~v*V/1^' AUi^c-eCu—XeXX s/A_ £*- £*-cL-3"Xa-£-—a /W^ 2-/^ L^J 1 y «^yi—e-^ cX^y. XXt/\X- oA-t^x. Mx 'YLü-u^s, x^i_L -^-y» cL^ck. cXXX" -\—v\ -v-é-a. - vw/ X^-v^, (XiX -X-C-'aX-Ctv'*» '-^-X-trGu, /Lv-WttX X^xXjt* c?G_ b OG^t^ -v*-irL Xrv^. ,4-vvt" Lt <u^ cLA- O^vAa-éu- Mx- -^v --^vxyt. <3Vj^X^V-v-X^v/T~ /4^TrvA-^_-<rWMU--w^ A^Le^outx - ^inn-'tM./Crw, c^x-v. X-S k^ (X. ^Lt^LLL HvAt-v /|/-<^ ^VL»L-i-MAys !»l v-fc, cClA OcL-v^| Leou. jJU^eXX^r A~\ X\a-wtU, ?L ,yieX- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7 vo - 1 - h IY\^uJi iW. 0^|nx-wX A--v-c Xl/t-vXs, AANMERKINGEN. *J cS-+-?yp s - j - (x^tLuXcw^ V*. «O. /^X- -Xa-G^-X-k, ^g-y-K^X-G- e^*-J" -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 94