NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op A CLQ/Vldag, den t> 192 Tegenwoordig de heeren: wi'.tv X- CcLr-x-ts Secretaris Afwezig de heer T. De notulen van de vergadering van den 1 L vJTc-V3 nsVi~CC<?\s\^19H worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,.l5Ttot en met ...14j.hvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 100