1 "tf Ss1,1 ^'T~- *,y V 3U SU/" 'pl BESLISSING. /V-wN^ AtA. 0.cLAA_- k^L, Ue-0 W xCa ^T/. V- <A) ^A\Jii(\ -/ S-v-usur\Hw^tL -i~jo A~J^\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AmA c^cW-USl Ui, J\y\^vAh-HAX -cv-iaVI JU^A^rt^ L>-e-vLe^.. eU_ 0A. tLvu^t| *- 'uM cGGi ✓Iaa C/CuA, -VMX--1 -^HVU^ <VOa. Aa. X <^-(L /V^-t^, *C<_ dXX^V- ^-M^x<A^V\^VVtAA^ -'VVU*-^ (kC^ $r~lï-UAAJ La O.OA+ "VVA£^GGGiA-£ syAArirtL^ UJ -^tATA-cX/T"" cJ_/a^Z_ CULWin-A^X 4aa -Ayx.Ci.cLty. ifW(Au/\. - ^yJlJL. aLc /Wt^vvcA, t ,/lMvin.t^3 iL<i^ cle. <UirTTU^rtJ^- V-irW^m 2/W^. n.(5c<L O/Lx^ VX^~T'~IAOua^/(^(--M. X^U-JL. cKjyu^. X ->wjLs\ -y<A^~C^(Ay^\y^^- -Êce wlu^trvV /V*-<t^ "2^4--^. -^V^. ^uirw^n» <L.cm~L c^«sli. yCLv. -4ai »- ^vvt^'uh Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. •J y e. tz/&6 /ic AANMERKINGEN. - X 07 fl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 104