di^ NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders c? No/J van de der op Mdag, den 192\G. Tegenwoordig de heeren: G 'C O x^c c Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den tf "zfcL-&-i^iï 192^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ld>.A.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 108