y^t? ■yy s "o Uru BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. /Xfi* /S?Z jVytT<?<P, /cPdy - - s&£*. y/j?7 /y^yy U Ul'L. 101- uti, c-"4^Lü ^y*: 7^>yyyy y '*<y af \U D CD Dagteekening en volgnummer. yy^y. y^zycst^ye. <&yy 6 f~?<Siïi. Xr '-~<y\24zzyyy+z<~+ ^Z^y^t<z' 4<_ <&-z^~. yzyz* y '4^/ ré> - U*/s? S t^ z r t'^-x- <^-*1-* ~U S-x~<- t ■J'.*.ï <^<j-j ~*^yr 4>iZ&<nr ^y>t AS^<L «e>t- ^e-«*«; ^<ri? *z*zx£rc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 111