X- I 3^ -. ^r- 7' x ?r4 ^Ze/- V' BESLISSING. ^£/z /y^cP. -4/ h~jiji,6j. 7 .^^s£éx&i- /£fz> - - - ^7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Z2 k - r. ï"^c-'-*i«--25s«. Zt eV Xr7x^e: - XfStScS&t»-] Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ M cLu£mv( £<xf cCx^^.-t'VcA AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 114