NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No/A van de der op dag, den I92f. Tegenwoordig de heeren: SecretarisAAc Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den XI worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukkenen mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 2A>j: tot en met Z xA... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 116