5J 77 ,25^ z*>* 6 E J? *o VVO. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 9 TH <V Vl\. t? xW. 7?/"' y w 3 C 2x0' Ixü"^. XXX'XV Dagteekening en volgnummer. t'A>x «ZAr -^9z KORTE INHOUD. Yss l~ t'*s .«Z-iïaxx-J.xÊ' ixXxx^i'xr^ -■ f 'zyz^ x=*Zx- -jXXïXr, "V -? Zx' Zif3 ■Z^- X»x5- -t XV-*^» xT.''iX*.'.. -xv "S^aVzxzSi. i- Zl X7 K VZrTS^xTSx. ^VxLxx -X~vXxx,r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 117