L'p. BESLISSING. ia7' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. si, /Ycf/' -<5; •T^ Zzs~-zmt 4S*^" A^c -^^:^*>ic Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y «y^tLtotW^ Z' -?% «/^i7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 122