NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op ..dag, den 192C). Tegenwoordig de heerenk S'V;^- Secretaris Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den 19Z^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers l.lïtot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 126