^V fa ■5-. '^y-'—y' 7 BESLISSING. fa-Zé" j fag'^>g&fa-42z*^<g' 'yé^~~/. jü-z^g z3, fa ,fap*^-gP. Afaf X" fa-fat? -PfazrAyA 'f/*Pj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. gS Ag* -tp£~r t< A'r- .V .-'*- .^i. -s At, -fasg^A-^Z- g?i Ai&ia>^ ggg -ge^c: *z*<- J «*a. 'ézk^ ffa* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I fi-/ cG-eVn^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 128