NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dag, den C-- 192 Tegenwoordig de heeren /A - Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummer^ ..AJP. tot en(»et- van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 130