5? s 1>Ü- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. .-gszrzn iPPsjPz**-^ CT0r"<&*>*-<. t-4 KORTE INHOUD. Dagteekening en volgnummer. sg/*0Z^2~c -fPP?' 4>^^Z/-e: *7->-z?>-z z^dzr i' -é^Z2-*~ <*Pz-Z - .S^ S- -2^-'^* 'A-'-P*''- S 'S-* -<f~ z Pzz-z^z tzt£zsz 'S Z-~c z--y< ^^-Z=fc zzP-*? f-0-Z<Z*zsi -^g^PéZt-y .i-2<£2-Sz^zzi<?z<*z^, *z*r sr*— Pp? *T* -i», -^ei-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 131