NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No/2 van de der op Dinsdag, den .J.JJaar.t192 9 des avonds 8 uur. Tegenwoordig de heerenA,.JVC...Ko.and.er.sen A .Endendijk, wetliouders. SecretarisJGA Batenburg Afwezig de heerEr.G.Deketh.. (met verlof) De notulen van de vergadering van den 1 19 Zj worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J.AI.tot en met z van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 134