s i "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. tg. Aanduiding van den afzender. If J.Schalte Maarn. Gem» Secretaris. KORTE INHOUD. 23 ï'ebr'29 vraagt bouwvergunning tot het oprichten van een smederij onder den molen De Wini- hond aan de i-olenstraat. De directeur 0,1 adviseert afwijzend op grond dat het bouw plan niet voldoet aanaeslhetische eischen deelt mede eenige prijsopgave gevraagd te hebben voor het vervaardigen van de kie zerslijst en adresstrooken voor verzending van oproepingskaarten bij de a.s. verkie zing. Beslot* recteur «jlracht h eenige het ste! worden 1 Aan den geven h( ^.ijst a; gemeentf tj 3 3 CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 141