NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de No1 der op dag, den ..S'S 192 ^7 Tegenwoordig de heerenf -é CS V^-^vV-»-' Secretaris Afwezig de hee De notulen van de vergadering van den y a^vI. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met V/van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, j££r n. &z-1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 14