PT s s e cc "o X(Pl. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iDiaconie Eed.Herv Gemeente. iMiddenstands- organisatiën. DirOpenb«Werken,j xSj.. Gemeente-veearts Wethouder Openb. Werken. H.Schulte. Soesterberg. Hoofd der School Beetzlaan. KORTE INHOUD. verzoekt bijdrage in de kosten van onder.- stand Wed.ïïoogervorst. verzoeken opheffing straatbelasting. biedt ter behandeling aan eenige verzoeket ne vere voor bouwvergunning vergezeld van de komstig noodige teekeningenen adviezen. f~ rapporteert het onderzoek gehouden over i het rund van G.van Duinkerken in verband met diens adres aan den Kaad om schade vergoeding deelt mede dat door hem en weth.Enden- dijk tijdens afwezigheid van den Voorzit ter is besloten aan den electricien loodgieter Koeling alhier uit de gemeente' kas een bijdrage te verleenen van 1/3 der kosten wegens aankoop van een apparaat voor ontdooiing van waterleidingen, aangt' zien hiermede een gemeentebelang is ge diend doordat bij succesvolle ontdooiing van leidingen de gemeente ontlast wordt van het aanvoeren van drinkwater. 20 Eebr.'29 vraagt vergunning tot het tijdelijk plaat' sen van een directiekeet op een terrein j aan de Banningstraat Kampweg. zendt voordracht ter benoeming van een onderwijzeres Wordt to Besloten telzende Lager On HHHHi J 3 o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 151