NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Dinsdag, den 1$Maar.t.. 1929 Tegenwoordig de heeren: Mr.G.,D§keth.,,...Burgemeester .A..En&e.n.d.i j.k....<mV. J.».0..».k.9e ndgr s wethoude - 3 SecretarisJ.G.A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den /J \PT 192^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Aj/'0tot en met 3van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 158