NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Oinsdag, den 26Maart192 9. Tegenwoordig de heeren: ,?fe.G.Dekgtlx,Burê'.Piae.:.;.s.t.ex... A.sEnde.ndi we.tb.oud.ers.. SecretarisBatenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den LU..19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 3 /.Z.. tot en met 33 6van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, T-,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 166