f 3>ü. r B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. B "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. C.H.van Mill. Soest. verzoekt onder dagteekening van 7 Sept.'25 uitbreiding van de waterleiding in den Kl.Engendaalweg De Directeur van 0.7. geeft dd. 9 Mrt.'29 diens advies. Bij schrijven van 22 Mrt.'21 bericht de waterleiding Kaatschaopij dat de kosten dezer uitbreiding bedragen f 245,- Besloten df t de ui g( bracht achtereen terverbru i 31- Voorzitter stelt voor aan de Arnhemsche 'Vaterleiding' Haatsdhappij nogmaals prijsopgaaf te vragt van uitbreiding der waterleiding langs ae volgende wegen: a.Laanstraat ,Beckeringhstraat tot hoek Koninginnelaan verder Koninginnelaan in aansluiting leiding Beetzlaan. b.Laanstraat Beckeringstraat Korteweg, Koninginnelaan in aansluiting leiding Beetzlaan. ■v'ordt be J.de Goede. Soesterberg. Mrt.'29 doet een voorstel tot ruiling van grond gelegen aan de Luit.Koppenlaan tegen een j woning gelegen aan de Rademakerstraat en genummerd 25a* lét advies aai worder 333. Vereeniging van Eed.Gemeenten Afd.Utrecht. verzoekt den Raad eene bijdrage te willen verleenen ad f 189,- in de kosten van het maken van een gewestelijk uitbreidings plan. 3e'jloten v r&n de Con 33H. J.G.Flapper. Soest 20 Febr'29 vraagt ontheffing van het bepaalde bij C art.79 der Alg.Politieverordening. e ontheff 3 VS". Dir.Generaal Posterijen den Haag. 22 Febr'29 no.5062 Afd. 3. bericht dat de regeling ten aanzien van dil aanstelling van een nachttelefonist om- I schreven in zijn brief van 3 Maart 1925 ff no.4363 inderdaad ingevoerd moet worden. 1 g 3 1 fes-r aanle «sloten a amfoor al «chttelef |rmi jn ve «chttelef éüjke om ente 0 P dien da er- of het de RU Of den. lni er waarnei 3ge worde: ï-j dj 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 173