a a s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3 yi. Voorzi t ter KORTE INHOUD. stelt voor de door de P.U.E.M. in reke ning gebrachte kosten wegens verlichting van het Rosarium in Aug. 1928 te verant woorden onder den post "Volksfeesten" rekening 1928. ordt b< (J CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 175