NOTULEN GEMEENTE SOEST .fe. Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 11 van de der Tegenwoordig de heeren: C^r Vv^ Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den l/b at eu^yf 19, worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JJ/ tot en met S~lvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, op dag, den -e- 1cZtsts/192^. .-^krv.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 178