5iu. yi ^sV-O^CL' -£&■<& e ^cP S o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. .3 3. KORTE INHOUD. 34. 3f y o y' é*£t, c^.v^y ^tïx^ry ^uA w 3 G a> Dagteekening en volgnummer. <2^< -^-££2^ -^r <S?<^ Z^-Zv^ é&C <0^4Z*Z ^^-^ssc. Z^e~k£-^-os»- z&Pe ^Pz-, c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 17