r A Ufs f* i'JaZZZj -4 BESLISSING. AANMERKINGEN. <2^1 jl ÏH J 'a V?/ r ra I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ï?V3c£«r i- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t%^£*-src

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 180