BESLISSING. J /l£^ - S 2 f/L Gr/ vA/' G$1„ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S t&*^^>-cSTrzri0C Zpr? -£-^*- c -<*^e tr/j ^&?t s Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1^ Ay/c(-6iXvMv E' Cc^cfjuXnv^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 182