a g e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. - '/Z&Cc- -zprs 'ZZ-Y^y- '"V Zf'jyZ/ <u 3 O) O Dagteekening en volgnummer. -rS - /'-S-s-- "zT"^.zZK/ Zr Zift"*j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 185