NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Notl. van de der op üinsdag, den 2April.. 1929 Tegenwoordig de heeren: Kr..G..«H.e}s:.e.tli,.....3urge.ra.eester ...A»Enden.d.i.jk...en...A« J..C-..KoencLer.3.,wethouders. SecretarisJ....G.,. A.Ba fc enbur g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den JL-(P i/^.avT j19i worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Jtf3tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 190