Ag. >7 yi-f. "o yU. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. Voorzitter jInspecteur van ;het Lager Onder wijs. Amersfoort Idem. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken voor bouwvergunning, vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. 25 •krt' 29 no.i3.272A deelt mede dat door hem in overleg met den Directeur van O.W. is besloten Mej.Koops van week tot week als typiste in dienst te houden tegen eene vergoeding van f 15,- per week. bericht geen bezwaar te hebben tegen de tijdelijke benoeming van Mej.H.van Raalten tot onderwijzeres aan de O.L.school aan d Beetzlaan. 28 kirtf 29 no.13.280A bericht geen bezwaar te hebben tegen de te noeming van Mej.A.G.Koopmans tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. school te Soestei berg. 3 C CP Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer. 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 195