.X x^^Jriszzr^ ^JL, \^y '6 ««4 «~=- s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3 ll c^- }8l>. _3/- Je- 'JZ - ^Z'- T ~X APrfpO y - JyZa? s y *s \xi^y -* y^fcro yyp /%z^ y/^ys- ^ZtA^^A>^> <yé <zro t) 3 03 Dagteekening en volgnummer. s'/' t/ KORTE INHOUD. y<2-0 <^c.&xr ^zrert "Sé&t - <^-c ^>**«^*4^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 201