h> BESLISSING 9£- -7 CW*y vA 3^, Sjr> V* &J-^Ji-t&~-7 V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -2& -tsf^ '^L <&éc. - '<^5* r'a^7 ^<Sc Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 3^ <3^iXu-cXvc^ 'cX-V. V cc/^cti-ü-Gw^ v/V lUj AfjT V oJcUjJaU^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 204