BESLISSING. I *3^ ^es^vf I X V^y -? 3 -/-3 v- i/~ i-j6. L o^cL«L^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1, eüXissS"»- "^-7 0^? *=%O0 -*X 2«« ''~£*txZvZ X /4>t^ +--<-• -v t. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ''/k AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 206