JL ftyfc* s/> 4 3 4'Wr 7 tx&sé* BESLISSING. ro -^^a- *GG^ - -v-^ .'-■^ ^Ls—, S)S. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ■stéCe-«-. <2-<G^a. r£e^.<. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. uLuZ^-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 210