NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Nois" van de der op daq, den 192/. Tegenwoordig de heeren: Secretaris 'a./Sa Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den (j worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Jz.C 2 tot en met J/JDvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, A v.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 212