1 jAk. r BESLISSING. u/f hoo. V* O^JZjJb^ 1/ Vermelding indien van het 'uitgegane stuk geen minuut is gehouden. iV CS^SiSS ^V.. //erf ié**. V^z>**S Vj' t'<V «-..» Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ A^cCclX'h^ AANMERKINGEN. tut cLotXu^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 218