BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Litc >0 H x i <X%>cxé<^ hXi. Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer &Xoc. LV-Lie OL tzïc^c. é*r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 221