r--——?• 1 v/V Vl|. x 9 v [1 I -éL cXXXs'ï. 1 S YfX VI 'll 1 Aanduiding van het Vermelding indien van het B E S L I S S I N G. uitgegane stuk geen minuut is gehouden. dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V~— 1 y^Z *f c K w.*r.r mr ^&4S^x^ Cof tCtrXvn^ v/l/Yji. 2e*~X-1I" 1 3 ^v| ilrr^iw ■Tfcf- .-Vs- -V x'/t+s-,/*X^*7^ *&y<sta&s-i^.A <s*ei^. /2''^a»e'-Xs*'c- yy e (VVv^^ -j 1 <r<- '25*?<ae^»«^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 224