NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoX l- van de der op V C dag, den Tegenwoordig de heeren: C^rr Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den yfi Ct^xtJL worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en /mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers //.J../tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 228