y - 7 li -^L z/z V BESLISSING. \z» - l/2- - f - 5 3 /^Z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r t -S - <22? /J <2 ■t .5? Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. zKT i •5"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 230